Regulamin kortów

1. Wstęp na kort dozwolony jest tylko w odpowiednim obuwiu nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu - obuwie z tzw. podeszwą „non-marking” (białą podeszwa) przeznaczone do sportów halowych.
2. Z oferty Klubu mogą korzystać jedynie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
3. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

4. Przed rozpoczęciem gry należy przeprowadzić prawidłową rozgrzewkę.
5. Dla bezpieczeństwa osób grających zaleca się podczas gry noszenie okularów ochronnych.

6. Zabrania się wnoszenia na kort napojów, ręczników, zegarków, telefonów komórkowych oraz wszystkich innych przedmiotów, które mogą zniszczyć kort lub utrudnić grę i stanowić zagrożenie na korcie.
7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zasad gry w squash’a oraz regulaminu Klubu.
8. Wpadanie na tylnią szybę kortu jest zabronione.
9. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów tylko za zgodą prawnego opiekuna. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez należytego dozoru.
11. W klubie można wypożyczyć sprzęt do gry, tj. rakiety, piłeczki oraz okulary ochronne.
12. Wszystkie skargi, wnioski i uwagi należy składać w recepcji lub obsłudze Klubu.

 

Projekt i wykonanie: justCreate.pl